Diamantové pasty

  • Slouží pro dokončovací operace, pro požadované finální opracování nástrojů a metalografické výbrusy.
  • Skládají se z diamantového syntetického prášku a pojiva, které má mazací a chladící účinek.
  • Dodávají se v zásobnících z plastické hmoty (tvar injekční stříkačky), v balení po 5 g. Jednotlivé zrnitosti
    jsou mezi sebou barevně rozlišeny.
  • Objednávají se po kusech, přitom jeden ks = 5 g.
  • Příklad objednávky: 100 ks DIA PASTY zrno 7/5 typové č. 07.

Přehled vyráběných diamantových past:

Zrnitost v mikronech
  
Barva
  
Typové číslo
  
1/0 světle žlutá 01
3/2 žlutá 03
5/3 světle zelená 05
7/5 zelená 07
10/7 tmavě zelená 10
14/10 světle modrá 14
20/14 modrá 20
28/20 tmavě modrá 28
40/28 červená 40

Tabulka závislosti použité diamantové pasty k drsnosti povrchu Ra:

Zrnitost v mikronech
 
Ra
 
1/0 - 5/3 0,020 - 0,040
3/2 - 10/7 0,032 - 0,063
10/7 - 20/14 0,063 - 0,100
14/10 - 40/28 0,080 - 0,160

Objednávkový formulář naleznete zde.