Brousící kotouče s diamantem a kubickým nitridem boru

DIAMANT je krychlová modifikace čistého uhlíku o specifické hmotnosti 3,515 g.cm-3;. V Mohsově stupnici tvrdosti zaujímá 10 místo.
Vyskytuje se v přírodě, kde vznikl za mimořádně vysokých teplot a tlaků z plynných uhlíkatých sloučenin. Má velmi dobrou tepelnou vodivost a tepelnou odolnost do 860°C. Za normální teploty je odolný vůči všem chemickým vlivům. Pro silnou afinitu k železu za vysokých teplot není vhodný pro broušení oceli.
Diamanty, které se pro různé estetické vady jako např. zabarvení nebo vnitřní znečištění nehodí pro klenotnickou výrobu se nazývají průmyslovými a používají se k výrobě diamantových nástrojů.


KUBICKÝ NITRID BORU (KBN)
je syntetický materiál, který se v přírodě nevyskytuje. Vyrábí se syntézou z hexagonálního nitridu boru za vysokých teplot a tlaků.
Na rozdíl od diamantu má vyšší tepelnou stálost a tepelnou odolnost do 1200°C. Specifická hmotnost je 3,48 g.cm-3 a v Mohsově stupnici tvrdosti je mezi 9-10 místem. Z tohoto důvodu se používá hlavně k broušení zušlechtěných kalených nástrojových ocelí.

Přehled vyráběných typů:

1 - D - W/X FEPA 6A2
7 - D - W/X FEPA 12A2/20°
12 - D - W/X FEPA 12A2
2 - D - U/X FEPA 3A1
8 - D - W/X FEPA 4A2/20°
15 - D - U/X - V° FEPA 3V1
2 - D - T/X FEPA 1A1
11 - D - W/X FEPA 11B2
18 - D - W/X FEPA 4A2
3 - D - W/X FEPA 9A3
11 - D - W/X - 45° FEPA 12V2
21 - D - R/X FEPA 14F1
4 - D - W FEPA 4C9
11 - D - X/U - S° FEPA 11V9
26 - D - W/X FEPA 12A2/45°
6 - D - W/X FEPA 11A2
11 - D - X/U - 45° FEPA 12V9
Ostatní

Objednávkový formulář brousících kotoučů naleznete zde.

1) Charakteristika brousícího kotouče.
Brousící kotouč s brusivem z diamantu nebo kubického nitridu boru je charakterizován následujícími základními znaky

a) Tvar kotouče
b) Rozměr kotouče
c) Druh pojiva
d) Druh brusiva
e) Zrnitost brusiva
f) Koncentrace brusiva


1a) Tvar kotouče:
Tvar kotouče je udáván typovým číslem, které určuje základní tvar příslušného kotouče
( obvodový, čelní atd.) Je uváděn pod číslem Dinas a číslem mezinárodního označení FEPA.

1b) Rozměr kotouče:
Rozměry kotouče jsou uvedeny dle typového čísla v příslušné tabulce. Volba kotouče je dána
typem stroje a druhem prováděné operace.

1c) Druh brusiva:
Výběr druhu brusiva kotouče je závislé na druhu broušeného materiálu.

Brusivo Broušený materiál
Diamant
Slinutý karbid
Slinutý karbid+ ocel+ pájka
Návary obsahující WC, TiC
Keramika
Žáruvzdorné a žárupevné materiály
Porcelán, sklo
Kubický nitrid boru
Rychlořezné oceli (HSS)
Kalené oceli (nad 50 Hrc)
Cementované a vysoce legované oceli
Litiny
Tvrdé ocelové návary

1d) Druh pojiva:
Nejpoužívanějším pojivem ve strojírenství je pryskyřičné pojivo. Vyznačuje se vysokým výkonem broušení při nízkém vývinu tepla a dobrých samoostřících schopnostech.
Pojiva jsou označena vzestupně P1-P16 přičemž tvrdost pojiva se vzrůstajícím číslem stoupá. Tato pojiva se standardně používají s chlazením. Za určitých podmínek je ovšem lze použít i bez chlazení (nižší koncentrace, nízká brusná vrstva, nižší tlak, atd.), což má obvykle za následek nižší životnost kotouče.

Pojivo
Brusivo
Chlazení
Diamant
KBN
Ano
Ne
S výhradou
A
P1
x
x
P2
x
x
x
x
P3
x
x
P4
x
x
P5
x
x
x
x
P6
x
x
x
x
P7
x
x
x
P8
x
x
x
B
P10
x
x
x
P12
x
x
x
P14
x
x
x
P16
x
x
x

A - klasická pryskyřičná pojiva
B - kombinovaná pojiva - pryskyřice v vysokým obsahem kovových plniv

1e) Zrnitost brusiva:
V následující tabulce je uvedena zrnitost diamantu a kubického nitridu boru.

ISO 6106 (FEPA)
VS STANDARD
ASTM-E-11-70
ČSN 224015
Diamant
KBN
D711
B711
25/30
630/500
500/400
400/315
315/250
250/200
200/160
160/125
125/100
100/80
80/63
63/50
50/40
40/28
36/25
D601
B601
30/35
D501
B501
35/40
D426
B426
40/45
D356
B356
45/50
D301
B301
50/60
D251
B251
60/70
D213
B213
70/80
D181
B181
80/100
D151
B151
100/120
D126
B126
120/140
D107
B107
140/170
D91
B91
170/200
D76
B76
200/230
D64
B64
230/270
D54
B54
270/325
D46
B46
325/400
D39
B39
400/500

Zrnitost
Použití
Drsnost povrchu (Ra)
Diamant
KBN
D213
B251
Účinné broušení, požadavek na vysoký výkon broušení.
1,2
D181
B213
D151
B181
D126
B151
Účinné broušení, hrubovací operace
0,8
D107
B126
D91
B107
D76
B91
Střední broušení, ostření řezných nástrojů
0,4
D64
B76
D54
B64
Dokončovací broušení
0,2
D46
B54
D40
B46
Jemné broušení, lapování
0,1
D39
D28
Leštění
0,08
D20
D15
D10
Leštění
0,05
D7
D6
Matování
0,025

1f) Koncentrace brusiva:
Koncentrace brusiva znamená hmotnostní obsah brusiva (diamant nebo kubický nitrid boru)
v 1 cm³ brousící vrstvy. Jako základ byla stanovena koncentrace K100, která je používaná ve většině případů.


Vliv koncentrace na broušení.

- nízká koncentrace
zaručuje dobré samoostřící vlastnosti kotouče, zvyšuje výkon broušení, snižuje vývin tepla, snižuje životnost kotouče, zhoršuje stálost tvaru, zvyšuje drsnost povrchu.

- střední koncentrace

je používaná při většině brousících operací

- vysoká koncentrace

zvyšuje životnost kotouče, snižuje drsnost povrchu, zlepšuje stálost tvaru, snižuje výkon broušení, zhoršuje samoostřící vlastnosti kotouče, zvyšuje vývin tepla.

Koncentrace (K)
25
50
75
100
125
150
Druh
Nízká
Střední
Vysoká
Použití
leštění,zvláštní operace
většina brousících operací
broušení otvorů, profilové broušení
Obsah brusiva
(g / cm³))
0,22
0,44
0,66
0,88
1,10
1,32
Obsah brusiva
(crt / cm³)
1,10
2,20
3,30
4,40
5,50
6,60

Příklad značení brousících kotoučů DINAS na výrobku:

V objednávce je nutno z technických důvodů uvést:

1) Označení brousícího kotouče.
2) Druh pojiva
3) Zrnitost diamantu nebo kubického nitridu boru
4) Koncentraci brusiva

Příklad objednávky:

20 ks diamantových brousících kotoučů typ 6, prumer1.jpg (5362 bytes) 125 mm, šířka brousící vrstvy 10 mm, tl. brousící
vrstvy 3 mm, zrnitost D126, koncentrace 100 se objedná:

20 ks diamantových brousících kotoučů
6-125-10/3 FEPA 11A2
P-7
D 126
K 100

Vyrábíme kotouče i dle přání zákazníka, které nejsou v tomto katalogu.
Musí být projednány individuálně.